Бъдещето на пазара за куриерски услуги

Дали пазара за куриерски услуги навлизат нови фирми все още? Какво правят фирмите за куриерски услуги, за да спечелят доверието на обществото? Дали има сив сектор в тази сфера? Принципно са взаимно изключващи се двете понятия. Сив сектор е всъщност хазартната игра, без регламентирани отговорности ясно за куриер, без възможност условията да се променят. Какво правят фирмите като цяло? Правилата са еднакви за тях – честност трябва да има между партньорите, служителите и клиентите на Rapido.bg и действително се стреми открито да е всичко, за да покаже всичко това. Всеки клиент може да следи пратките си и онлайн да оперира със сметките си, да види неговата пратка кой куриер е приел или доставил, работния процес свободно да наблюдава, посредством видеонаблюдение от сайта.

Фирмата взема участие в инициативи и социални проекти без афиширане, освен пряката си работа за куриерски услуги. Прави се по убеждение, че има смисъл, а не с рекламна цел. В подкрепа на грижата за децата, Rapido.bg създаде за всички родители социална мрежа, която осигурява за много майки интернет среда да общуват помежду си и да разменят детски стоки при ниска транспортна цена за куриерски услуги.

Проектът на Rapido.bg за защита на околната среда, е друга кауза е – работят с пликове, направени от рециклирана хартия, за да се събират отпадъците разделно и има правила – в компанията ползването на хартия е минимизирано, вътре във фирмата е електронен документо-оборотът, много от работещите в администрацията са непушачи и в офисите не се пуши. Фирмата е пощенски оператор за територията на София и България, съгласно Закона за Пощенските Услуги. Броят на индивидуалните клиенти нараства в пъти, в сравнение с фирмите, които ползват куриерски услуги. Това означава, че интересът на физическите лица за ползване на куриер, се повишава. При условие, че продължава да расте конкуренцията в бизнеса с куриерски услуги, с клиента има открити отношения – удобна и лесна комуникация между потребител и куриер, коректно изпълнение на ангажиментите.

Rapido.bg е компания за куриерски услуги, основана през 2001 год., която само на територията на София оперира. В развитието си тя разшири мрежата си в цялата страна, а чрез свои контрагенти предлага и международни куриерски услуги. Тя разполага с материална база и добре обучен персонал за изпълнение на предлаганите услуги, при това с най-високи стандарти.