Как да познаем добрите и надеждни куриери

Клиентите на Rapido.bg могат да участват във всякакви социални мрежи, като използват преференции. Хората могат в различни аукциони да търгуват онлайн, като си намират купувачи на стоките по този начин, или обратно – да закупят нужната стока на възможно най-добра цена, като оптимизират транспортните си разходи при много изгодни условия с куриер за това партньорство. Клиентите могат суми да плащат към мобилни оператори, институции, банки, комунални фирми, не малко нови неща, които на пазара за куриерски услуги се случиха през последните години.

При всяка промяна в Rapido.bg в ценовата тарифа потребителя по договора се уведомява писмено с едномесечно предизвестие и новата тарифа се публикува в Интернет сайта. Заплащането на пратката по банков път или в брой следва от потребителя да се извършва или от подателя при приемане, ако е за негова сметка. Извършваните градски куриерски услуги могат от потребителите да бъдат заплащани в срокове, съгласно индивидуални договори. Цените не могат в тях да бъдат по-високи от цените, посочени в тарифата на Rapido.bg.

При застрахователно събитие и невъзможност клиентът да предостави необходимата информация – на мобилните телефони идентификационни номера, или фабричните номера на преносимите компютри, застрахователно обезщетение Булстрад няма да изплати. За увредени пратки по вина на куриер частично, на увредената част се възстановява стойността, или при представяне на фактура за ремонт.

Как потребителят да разбере дали е коректна една фирма за куриерски услуги и докато използва услугите й няма да бъде подведен по някакъв начин? Потребителят би могъл само по това да се ориентира дори – фирмата за куриерски услуги какъв брой офиси има в страната, защото дълго съществуване е немислимо, ако не е удобен, полезен, или е подвела клиенти, или предлаганите услуги не отговарят на търсенето. Много бързо лошите услуга и качество стават очевидни. В стратегията на Rapido.bg при създаването й е заложено да бъде гъвкав всеки куриер, понеже клиентите са взискателни и с право търсят най-доброто решение за себе си. Фирмата предлага да бъдат тествани услугите и чрез различни възможности, за да се убеди клиентът, че неговият куриер и е коректен. Тестването може и безплатно да е, дори на много ниска цена, а ако не е удовлетворено търсеното от клиента, той няма да има към Rapido.bg никакви допълнителни ангажименти.

За статията са използвани материали от http://www.rapido.bg/